WZORY PISM

             WZÓR UZASADNIENIA KOREKTY ZEZNANIA CIT-8 
więcej
Polecenie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze uzgodnienia sald oraz weryfikacji
więcej
Instrukcja inwentaryzacyjna
więcej
Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie po przeprowadzeniu spisu
więcej
Oświadczenie wstępne osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie odnośnie przygotowania do spisu z natury w magazynie
więcej
Polecenie przeprowadzenia spisu z natury
więcej
Komisja Europejska uważa, że nasz kraj niezgodnie z prawem stosuje niższy VAT na sprzęt medyczny i towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej. Komisja skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w tej kwestii.
więcej
Wyjaśnienia przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych
więcej
Potwierdzenie salda należności z kontrahentem
więcej
Protokół inwentaryzacji kasy
więcej
Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych
więcej
Protokół z inwentaryzacji aktywów dokonanej w drodze potwierdzenia sald oraz weryfikacji
więcej
Protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji środków trwałych
więcej
Przedsiębiorca który nie zgadza się z wynikami przeprowadzonej u niego kontroli i wydaną decyzją organu podatkowego może przed złożeniem odwołania ubiegać się o wstrzymanie wykonania decyzji.
więcej
Bezpłatny e-letter