WYNAGRODZENIA

Zawieranie umów cywilnoprawnych jest dla pracodawcy formą zdecydowanie korzystniejszą niż podpisywanie umowy o pracę. Przy takiej formie zatrudnienia nie zawsze trzeba odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne, a zleceniobiorcą nie przysługuje prawo do płatnego urlopu.
więcej
Koszty wynagrodzeń obciążają koszty działalności operacyjnej w okresie, w którym praca była świadczona. Odstępstwo od tej zasady nastąpi wówczas, gdy wynagrodzenia będą podlegać aktywowaniu w bilansie spółki.
więcej
WYNAGRODZENIA
Świadczenia finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych są zwolnione z opodatkowania łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 380 zł. Zwolnienie można jednak stosować jedynie do świadczeń o charakterze rzeczowym, np. bilety do kina, teatru, muzeum, a wypłata świadczenia w formie pieniężnej nim nie jest.
więcej
Wynagrodzenia
Przedsiębiorcy za niewypłacanie pensji grozi kara grzywny od 1.000 do 30.000 zł. Dodatkowo od nieterminowych wypłat należy zapłacić odsetki.
więcej
Paczki świąteczne dla pracowników
Wiele firm z okazji z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia przygotowuje paczki dla dzieci pracowników, a także planuje przyznać każdemu pracownikowi bony towarowe. Sprawdź z jakich środków sfinansować wydatki na ten cel i jak je rozliczyć.
więcej
Bezpłatny urlop
Zła sytuacja gospodarcza powoduje że pracodawcy w wiele firm przeżywa trudności finansowe i spadek popytu na swoje towary lub świadczone usługi. Jednym ze sposobów na radzenia sobie w takich chwilowo niesprzyjających warunkach jest wysłanie pracowników na bezpłatny urlop. Należy jednak pamiętać że takie rozwiązanie wiąże się z pewnymi konsekwencjami składkowymi o których przeczytasz poniżej.
więcej
WYNAGRODZENIA
Lipiec to miesiąc w którym sezon urlopowy jest w pełni. Warto więc wiedzieć z jakimi problemami podatkowymi możesz się teraz spotkać w i jak je skutecznie rozwiązać. Sprawdź, wskazówki naszych ekspertów dotyczące rozliczenia świadczeń urlopowych, które znajdziesz w poniższym artykule.
więcej
WYNAGRODZENIA
Bez względu na przyczynę ustania stosunku pracy zdarzenie to nakłada na pracodawcę jako płatnika dodatkowe obowiązki, których niedopełnienie może oznaczać sankcje nie tylko ze strony PIP, ale również ze strony ZUS lub żądania odszkodowawcze byłych pracowników. Przeczytaj więc, o czym należy pamiętać, rozstając się z pracownikiem.
więcej
Oddelegowanie pracowników za granicę
Wiele firm, szczególnie usługowych oddelegowuje swoich pracowników za granice, zapewniając im transport oraz zakwaterowanie. Sprawdź, jak podatkowo rozliczyć wynagrodzenie pracownika oddelegowanego za granice.
więcej
Bezpłatny e-letter