ROZLICZENIA W BRANŻACH

Przyłączywszy się do sieci dystrybutorów, należy zwykle liczyć się z koniecznością poniesienia wielu nakładów. Zwykle charakter czynności, które muszą być dokonane w związku z przyłączeniem sieci dystrybucyjnej, szczegółowo określają umowy. Czasami sprzedawcą usług związanych z przyłączeniem do sieci jest bezpośrednio importer, czasem inne podmioty. Zagadnienie to zostanie omówione na przykładzie dilerów samochodowych.
więcej
Wielu przedsiębiorców chcąc zachęcić klientów do stałych zakupów w swoich punktach handlowych oferuje im równego rodzaju programy lojalnościowe. Jeśli w ich wyniku kupujący otrzymuje nieodpłatnie towar podatnik ma obowiązek udokumentować taką operacje.
więcej
Spisem z natury przeprowadzonym na dzień 31 grudnia obejmuje się towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki  i odpady.
więcej
Ustawa o rachunkowości (dalej: UoR) pozwala na różne warianty ewidencji towarów oraz różne zasady ich wyceny. Zależy to od rodzaju sprzedaży, (czy jest ona hurtowa czy detaliczna). Ważne są również potrzeby informacyjne kierownictwa jednostki, co ma również wpływ na przyjęty wariant ewidencji towarów.
więcej
Jeśli firma świadczy usługi przy których realizacji posiłkuje się podwykonawcami wydatki z tym związane powinny być ujmowane w kol. 13 KPiR, jako pozostały koszt prowadzonej działalności.
więcej
Bezpłatny e-letter