RAPORT SPECJALNY

Jeśli podatnik stwierdzi, że złożone przez niego w urzędzie skarbowym zeznanie CIT-8 za ubiegły rok zostało błędnie sporządzone , powinien jak najszybciej je poprawić. Dzięki temu będzie mógł zminimalizować szkody związane z zapłatą ewentualnych odsetek za zwłokę, a także uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej.
więcej
Świadczenia otrzymywane przez pracowników, do których ponoszenia pracodawca nie jest zobowiązany przepisami, stanowią przychód osób zatrudnionych podlegających opodatkowaniu na mocy art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
więcej
RAPORT SPECJALNY
PIT-11 jest informacją o uzyskanych przez podatników dochodach, a także pobranych zaliczkach na podatek dochodowy i stanowi podstawę do sporządzania rocznego rozliczenia podatkowego. Pracodawcy mają obowiązek przekazania go pracownikom najpóźniej do końca lutego.
więcej
RAPORT SPECJALNY
Jeśli podatnik prowadzi KPiR, pod koniec roku powinien sprawdzić, czy ze względu na osiągnięty przychód nie powstał u niego obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od nowego roku podatkowego podatnicy mogą również dobrowolnie podjąć decyzję o otwarciu ksiąg, muszą jednak wcześniej pamiętać m.in. o opracowaniu dokumentacji zasad rachunkowości.
więcej
Użytkowanie wieczyste w firmie
W obrocie gospodarczym często mamy do czynienia z sytuacjami, w których przedsiębiorcy wykorzystują w ramach prowadzonej działalności gospodarczej grunty oddane im w użytkowanie wieczyste. Z tego artykułu dowiesz się, jakie problemy podatkowe możesz napotkać jako tego rodzaju użytkownik oraz jak je rozwiązać.
więcej
Czynny żal
Podatnicy dopuszczający się naruszenia przepisów podatkowych często muszą liczyć się z tym, że nie tylko będą zobowiązani do uiszczenia zaległego podatku z odsetkami za zwłokę, ale także zostaną wobec nich zastosowane sankcje karne skarbowe z tytułu popełnienia przestępstwa skarbowego bądź wykroczenia skarbowego. Poniżej prezentujemy jeden ze sposobów uniknięcia ww. konsekwencji, poprzez złożenie czynnego żalu.
więcej
RAPORT SPECJALNY
Przepisy rachunkowe traktują środki trwałe z punktu widzenia sprawowania nad nimi kontroli, przydatności gospodarczej tych składników i osiągania oczekiwanych korzyści, pozwalając Ci na kształtowanie zasad rachunkowości tak, aby rzetelnie i jasno przedstawić sytuację finansową i majątkową. Przepisy podatkowe są w tym zakresie sztywne i szczegółowe, pozwalając na niewielkie modyfikacje w dostosowaniu ich do rodzaju prowadzonej działalności. Sprawdź, praktyczne wskazówki pozwalające na zgodne zarówno z prawem podatkowym jak i bilansowym rozliczenie ww. środków.
więcej
Prawo do zwrotu towaru jest jednym z podstawowych praw kupującego. W poniższym artykule opisujemy księgowe i podatkowe skutki skorzystania z tego prawa. Sprawdź na co trzeba zwrócić uwagę, by nie popełnić błędu przy tego typu rozliczeniach.
więcej
Bezpłatny e-letter