kwiecień 2014

Jeśli podatnik stwierdzi, że złożone przez niego w urzędzie skarbowym zeznanie CIT-8 za ubiegły rok zostało błędnie sporządzone , powinien jak najszybciej je poprawić. Dzięki temu będzie mógł zminimalizować szkody związane z zapłatą ewentualnych odsetek za zwłokę, a także uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej.
więcej
Od 1 kwietnia 2014 r. podatnicy wykorzystujący samochody osobowe wyłącznie do celów służbowych będą mogli odliczać cały VAT. Niezbędne przy tym będzie prowadzenie ewidencji pojazdu. Jej brak spowoduje utratę prawa do pełnego odliczenia podatku. Konieczne będzie także złożenie informacji o samochodzie z pełnym odliczeniem w urzędzie skarbowym na druku VAT-26.
więcej
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Proponowane zmiany zwalniają mikropodmioty z przygotowywania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności, a w bilansie pozwalają na ujawnienie tylko podstawowych danych.
więcej
Osoby, które w 2013 r. przekazały darowiznę np. dla zagranicznej organizacji pozarządowej, mogą, po spełnieniu kilku warunków, rozliczyć ją w rocznym PIT.
więcej
Podatnicy uzyskujący przychody z praw autorskich mogą je rozliczać w ramach działalności gospodarczej. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów w komunikacie z 5 marca 2014 r.
więcej
Po wprowadzeniu zmian w ustawie o podatku od towarów i usług nawet jednorazowe użycie pojazdu do celów prywatnych skutkuje uznaniem pojazdu za wykorzystywany do działalności mieszanej. W konsekwencji którego przedsiębiorca traci prawo do pełnego odliczania VAT.
więcej
Komitet Standardów Rachunkowości podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 8 „Działalność deweloperska”. Standard będzie miał zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2014 r.
więcej
Źródło finansowania świątecznych prezentów dla pracowników decyduje o sposobie ich rozliczenia. Upominki zakupione z środków obrotowych przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.
więcej
Przyłączywszy się do sieci dystrybutorów, należy zwykle liczyć się z koniecznością poniesienia wielu nakładów. Zwykle charakter czynności, które muszą być dokonane w związku z przyłączeniem sieci dystrybucyjnej, szczegółowo określają umowy. Czasami sprzedawcą usług związanych z przyłączeniem do sieci jest bezpośrednio importer, czasem inne podmioty. Zagadnienie to zostanie omówione na przykładzie dilerów samochodowych.
więcej
             WZÓR UZASADNIENIA KOREKTY ZEZNANIA CIT-8 
więcej
Spółka cywilna (PKPiR i VAT) dokonała darowizny, przelewem na konto fundacji. Jakie obowiązki ma ona z tego tytułu w podatku dochodowym i VAT?
więcej
Podatnik jest Ukraińcem zameldowanym i zatrudnionym w Polsce na umowę o pracę. Chciałby odliczyć ulgę na córkę, która mieszka z matką na Ukrainie. Obecnie na zaproszenie podatnika córka i żona przebywają w Polsce. Czy w zeznaniu składanym za rok 2013 w polskim urzędzie skarbowym ma on prawo odliczyć ulgę prorodzinną?
więcej
Agencja turystyczna obsługuje swoich klientów niejednokrotnie ponad godzinę. Czy w ramach kosztów prowadzenia firmy można podać kawę, herbatę słodycze? Firma wystawiam faktury za sprzedaż ze stawką 23%.
więcej
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, jest płatnikiem podatku dochodowego podatku VAT i ZUS. Od 1 marca zmienia adres zamieszkania i prowadzonej działalności. Na jakich drukach i kogo powinien o tym zawiadomić. Miejsce zamieszkania i prowadzenia działalności będzie takie samo. Zmieni się tylko urząd skarbowy.
więcej
Spółka z o.o. co miesiąc wystawia informację CIT-ST. W miesiącu marcu otworzyła nową placówkę na terenie innego miasta, gdzie zatrudniać będzie osoby na podstawie umowy zlecenia. Czy osoby te też należy ująć w informacji CIT-ST?
więcej
Jeśli przedsiębiorca zbywa odpłatnie nieruchomości lub ich części wykorzystywane w prowadzonym biznesie, które jednak nie są ujęte w ewidencji środków trwałych, sprzedaż taka nie wpływa na zwiększenie jego przychodu z działalności . Takie stanowisko zajął NSA w składzie 7 sędziów.
więcej
Czynności wydania nagrody w ramach kompleksowej usługi związanej z programem lojalnościowym, nie wymaga odrębnego opodatkowania. Wystarczy, że sama usługa kompleksowa podlega VAT.
więcej
W przypadku gdy osoba zatrudniona wykonuje pracę za granicą w ramach oddelegowania, to poniesione przez pracodawcę wydatki na nocleg, transport czy telefon są przychodem ze stosunku pracy. Jeżeli świadczenia te nie są wymienione w katalogu zwolnień, należy je opodatkować.
więcej
Bezpłatny e-letter


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.