31.10.2012  

A A A

Poleć znajomym

 Drukuj

Moment powstania obowiązku podatkowego

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w usługach budowlanych?

Rozliczam firmę budowlaną, która w dniu 10 lipca 2012 r. wykonała usługę montażu okien. Tego dnia wystawiono fakturę. Termin płatności to 14 dni. Pod jaką datą należało ująć VAT w rejestrze sprzedaży i w deklaracji VAT?

Obowiązek podatkowy dla usług budowlanych powstaje na odmiennych zasadach. Wyznacza go albo moment otrzymania całości lub części zapłaty, albo 30. dzień, począwszy od dnia wykonania usługi – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Nie ma przy tym znaczenia data wystawienia faktury.

W konsekwencji ani data wystawienia faktury, ani termin zapłaty określony na fakturze nie mają wpływu na moment jego powstania. Jeśli 10 lipca 2012 r. firma wykonała usługę montażu okien i tego samego dnia wystawiła fakturę z terminem płatności 14 dni, możliwe są następujące opcje:

  • należność za usługę firma otrzymała w wyznaczonym terminie, tj. 24 lipca – obowiązek podatkowy powstał w tym dniu, czyli w lipcu,

  • do 9 sierpnia 2012 r. firma nie otrzymała należności za usługę – obowiązek podatkowy powstał w sierpniu, ponieważ 9 sierpnia minął 30. dzień od wykonania usługi,

  • należność za usługę firma otrzymała w dwóch częściach: 50% 30 lipca, a pozostałe 50% 15 sierpnia – obowiązek podatkowy powstał więc dwukrotnie, tj. od otrzymanej pierwszej należności w lipcu, a od pozostałej kwoty w sierpniu.

Podstawa prawna


art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.),

§ 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 68, poz. 360).

Autor:

Magdalena Skalska, specjalista podatkowy


Przepisz kod:

Pola oznaczone * sa wymagane.

Bezpłatny e-letter