04.04.2014  

A A A

Poleć znajomym

 Drukuj

CIT-ST nie ujmuje się osób zatrudnionych na umowy zlecenia

Spółka z o.o. co miesiąc wystawia informację CIT-ST. W miesiącu marcu otworzyła nową placówkę na terenie innego miasta, gdzie zatrudniać będzie osoby na podstawie umowy zlecenia. Czy osoby te też należy ująć w informacji CIT-ST?

Informacja CIT-ST składana przez podatników posiadających zakłady (oddziały) w gminach innych niż miejsce siedziby, służy ustaleniu dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku CIT (art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Upraszczając, jest to więc informacja służąca właściwemu podziałowi dochodów między gminami, w których spółka posiada zakłady i siedzibę.

Wspomnianego podziału wpływów dokonuje się proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na obszarze danych jednostek samorządu terytorialnego. A zatem, dla celów sporządzenia CIT-ST istotna jest wyłącznie liczba pracowników spółki, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Znajduje to potwierdzenie w urzędowym wzorze formularza CIT-ST, w którym w części E należy (zgodnie z informacją zawartą w formularzu) podać wszystkie zakłady, w których pracownicy obowiązani są do świadczenia pracy na podstawie umowy o pracę. Podsumowując, zleceniobiorców nie uwzględnia się w informacji CIT-ST.

Autor: Magdalena Płachecka ekspert podatkowy

Przepisz kod:

Pola oznaczone * sa wymagane.

Bezpłatny e-letter