04.04.2014  

A A A

Poleć znajomym

 Drukuj

Przekazanie nie zawsze będzie miało skutki podatkowe

Spółka cywilna (PKPiR i VAT) dokonała darowizny, przelewem na konto fundacji. Jakie obowiązki ma ona z tego tytułu w podatku dochodowym i VAT?

Dokonanie wskazanej darowizny nie rodzi dla spółki żadnych skutków ani na gruncie VAT, ani na gruncie podatku dochodowego.

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają wyłącznie czynności określone przepisami art. 5 ustawy o VAT. Wśród czynności tych nie zostały wymienione darowizny.

Mimo to niektóre darowizny podlegają opodatkowaniu jako nieodpłatne dostawy towarów (zob. art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, dalej: ustawa o VAT) lub nieodpłatne świadczenie usług (zob. art. 8 ust. 2 ustawy o VAT). Nie dotyczy to jednak darowizn pieniężnych, gdyż pieniądze nie są towarami w rozumieniu VAT, a jednocześnie przekazywanie pieniędzy nie stanowi świadczenia usług. Oznacza to, że przekazywanie pieniędzy, w tym w ramach darowizny, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 stycznia 2008 r. (nr IBPP2/443-234a/07/EJ), pieniądze nie są towarem w myśl ustawy o podatku od towarów i usług, a ich przekazanie nie wypełnia dyspozycji art. 5 ustawy o podatku VAT. Nie dochodzi bowiem w tej sytuacji do odpłatnej dostawy towaru lub odpłatnego świadczenia usługi. Zatem czynność przekazania kwot pieniężnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług Tak więc dokonanie przez spółkę cywilną, o której mowa, darowizny dla fundacji nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (czy szerzej – nie wywołuje żadnych skutków w tym podatku).

Jednocześnie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (dalej: ustawy o PIT) darowizny nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (zob. art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT). A zatem dokonanej darowizny spółka cywilna (a precyzyjniej – wspólnicy tej spółki) nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Również na gruncie przepisów o podatku dochodowym dokonanie przedmiotowej darowizny nie wywołało żadnych skutków (z zastrzeżeniem, że nie jest wykluczone, że dokonanie przedmiotowej darowizny uprawnia wspólników spółki cywilnej do odliczenia przekazanej kwoty od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o PIT).

Autor: Tomasz Krywan ekspert podatkowy

Przepisz kod:

Pola oznaczone * sa wymagane.

Bezpłatny e-letter