04.04.2014  

A A A

Poleć znajomym

 Drukuj

Podatnik może ująć w rocznym rozliczeniu zagraniczne darowizny

Osoby, które w 2013 r. przekazały darowiznę np. dla zagranicznej organizacji pozarządowej, mogą, po spełnieniu kilku warunków, rozliczyć ją w rocznym PIT.

Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia darowizny na rzecz organizacji określonej w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Należy przy tym jednak pamiętać o właściwym udokumentowaniu, że na dzień przekazania darowizny organizacja była równoważną organizacją do tych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, realizującą cele określone w art. 4 tej ustawy i prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Musi również istnieć podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę. Jeśli oba warunki zostaną spełnione, darowizny przekazane zagranicznym organizacjom można odliczyć w zeznaniach składanych w Polsce.

Autor: Ewa Matyszewska ekspert podatkowy

Przepisz kod:

Pola oznaczone * sa wymagane.

Bezpłatny e-letter