04.04.2014  

A A A

Poleć znajomym

 Drukuj

Obcokrajowiec może skorzystać z ulgi na dziecko

Podatnik jest Ukraińcem zameldowanym i zatrudnionym w Polsce na umowę o pracę. Chciałby odliczyć ulgę na córkę, która mieszka z matką na Ukrainie. Obecnie na zaproszenie podatnika córka i żona przebywają w Polsce. Czy w zeznaniu składanym za rok 2013 w polskim urzędzie skarbowym ma on prawo odliczyć ulgę prorodzinną?

Przepisy nie wyłączają cudzoziemców z kręgu podmiotów uprawnionych do skorzystania z ulgi na dziecko.

Przepisy ustanawiające prawo do odliczenia tzw. ulgi na dziecko nie różnicują sytuacji obywateli Polski od sytuacji obywateli innych krajów. Brak jest w tym przypadku również ograniczeń dla osób nieposiadających w Polsce miejsca zamieszkania, czyli niebędących polskimi rezydentami podatkowymi. A zatem po spełnieniu wymogów wynikających z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zarówno podatnik podlegający w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, jak i podatnik, na którym ciąży ten obowiązek tylko w ograniczonym zakresie, mogą rozliczyć ulgę na dziecko.

Jednym z warunków uprawniających do skorzystania z ulgi na dziecko jest osiąganie w Polsce dochodów opodatkowanych m.in. według skali podatkowej. Z pytania wynika, że podatnik takie dochody osiąga. Ponadto istotna jest okoliczność wykonywania przez podatnika władzy rodzicielskiej w stosunku do dziecka. ] A zatem okoliczność, że dziecko zamieszkuje z matką na Ukrainie, nie ma, wpływu na możliwość skorzystania przez podatnika z ulgi. Z przepisów nie wynika bowiem, że warunkiem do skorzystania z tego przywileju jest zamieszkiwanie dziecka z danym rodzicem. Istotne jest wyłącznie wykonywanie władzy rodzicielskiej, które jak domniemywam, w opisanym przypadku występuje. A zatem z okoliczności podanych w sprawie wynika, że podatnik ma prawo do skorzystania z ulgi.

Autor: Magdalena Płachecka ekspert podatkowy

Przepisz kod:

Pola oznaczone * sa wymagane.

Bezpłatny e-letter