INTERPRETACJE

Nazwę towaru drukowaną na paragonie może wybrać podatnik, musi ona jednak jednoznacznie identyfikować określony towar lub usługę.
więcej
Niektórzy pracodawcy wypłacają swoim pracownikom ekwiwalent na pokrycie kosztów związanych z używaniem „prywatnego” Internetu na potrzeby firmy. Dotyczy to przede wszystkim pracowników osób zatrudnionych na zasadzie telepracy oraz przedstawicieli handlowych. Poznaj interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (nr IPPB2/415-230/10-4/AS) i upewnij się, jak należy rozliczyć taki ekwiwalent.
więcej
Interpretacja
Do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków związanych z zakupem kasku oraz odzieży ochronnej do jazdy motocyklem, gdyż nie mają one związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
więcej
INTERPRETACJE
Jeśli poszkodowany wykazie że kradzież środków obrotowych można uznać za zdarzenie losowe rozumiane jako nieprzewidywalne i nie do uniknięcia stratę z jej tytułu możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Takie stanowisko zajął dyrektor IS w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 15 marca 2012 r. (nr IPTPB3/423-326/11-2/IR).
więcej
Rozliczenia roczne
Zgodnie z przepisami prawa podatkowego wybór liniowej metody opodatkowania działalności uniemożliwia wspólne rozliczenie podatku z małżonkiem. W praktyce powstają jednak liczne wątpliwości dotyczące tej zasady. Zwróć więc uwagę na interpretację indywidualną z 8 czerwca 2012 r. (nr IPTPB1/415-174/12-4/ASZ).
więcej
Bezpłatny e-letter