05.10.2012  

A A A

Poleć znajomym

 Drukuj

Limit jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wyniesie 205.000 zł.

W 2013 r. kwota limitu dla jednorazowych odpisów amortyzacyjnych wyniesie 205.000 zł i jest mniejsza od obecnie obowiązującej o 17.000 zł.

Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych mogą dokonywać podatnicy, którzy w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy.

Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Kwota limitu w zakresie ww. odpisów wynosi 50.000 euro przeliczanych według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Średni kurs euro z 1 października 2012 r. zgodnie z tabelą kursów nr 190/A/NBP/2012 wyniósł 4,1020 zł.

Podstawa prawna:

- art. 22k ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.),- art. 16k ust. 7 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.).

Rachunkowość – Podatki – Wynagrodzenia!

Wszystko to w specjalistycznym miesięczniku dla księgowych!

Skorzystaj z rzetelnych, konkretnych omówień zagadnień tak ważnych w księgowości, jak:

  •  zasady rachunkowości,

  •  prowadzenie ksiąg rachunkowych,

  •  środki trwałe i wartości niematerialne i prawne,

  •  podatki dochodowe i VAT,

  •  rozliczenia wynagrodzeń i składek.

Zamów najnowszy numer na BEZPŁATNY test >>


Przepisz kod:

Pola oznaczone * sa wymagane.

Bezpłatny e-letter