03.01.2013  

A A A

Poleć znajomym

 Drukuj

EKSPERCI ODPOWIADAJĄ

Zwolnione z opodatkowania są dochody stowarzyszenia przeznaczone na cele statutowe

Stowarzyszenie taneczne organizujące turniej tańca otrzymało dotację z urzędu miasta na zakup pucharów. Czy to dofinansowanie stanowi przychód, a zakupione puchary koszty? Czy przychody ze sprzedaży biletów są opodatkowane podatkiem dochodowym lub VAT?

Przychód stowarzyszenia tanecznego ze sprzedaży biletów na turniej tańca będzie stanowić dla niego przychód podatkowy, przy czym uzyskany dochód w przypadku wydatkowania go na cele statutowe będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego. Sprzedaż biletów wstępu na turniej tańca należy opodatkować przy zastosowaniu 8% stawki VAT. Otrzymana dotacja na zakup pucharów (przychód podatkowy) będzie korzystać ze zwolnienia podatkowego, jednocześnie zakupione puchary nie będą stanowić kosztu podatkowego.

Wszelkie przychody stowarzyszenia stanowią dla niego przychód podatkowy, jednak pewne przychody podlegają zwolnieniu od podatku (np. dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego), a inne nie (sprzedaż biletów na turniej). Nie oznacza to jednak, że dochód uzyskany z działalności stowarzyszenia (w tym organizacja turniejów) będzie podlegał opodatkowaniu, ponieważ dochód stowarzyszenia tanecznego będzie korzystał ze zwolnienia z podatku, gdy zostanie wydatkowany na cele statutowe stowarzyszenia.

Zwolnienie z podatku dotacji otrzymanej z urzędu miasta ponosi za sobą pewne konsekwencje -wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków sfinansowanych tymi środkami.

Sprzedaż biletów wstępu na turniej tańca należy opodatkować przy zastosowaniu8% stawki VAT(wstęp na imprezy sportowe).

Podstawa prawna

- art. 17 ust. 1 pkt 4i pkt 47, art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.),
-załącznik nr 3 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Autor:

Sebastian Woźniak

prawnik, główny księgowy, właściciel biura rachunkowego


Przepisz kod:

Pola oznaczone * sa wymagane.

Bezpłatny e-letter