04.03.2013  

A A A

Poleć znajomym

 Drukuj

EKSPERCI ODPOWIADAJĄ

Wydatki na badania techniczne są kosztem w momencie ich poniesienia

Podatnik używa w prowadzonej działalności samochodu, który stanowi środek trwały firmy. Cykliczne pojazd ten przechodzi okresowe badania techniczne udokumentowane fakturami wystawianymi przez stacje diagnostyczne. Są to niewielkie koszty, tj. 63,41 zł + VAT. Czy kwotę tę rozbić proporcjonalnie na dany miesiąc czy jednorazowo zaliczyć w koszty?

Podatnicy rozliczający koszty metodą kasową potrącają je w dacie poniesienia. Zastosowanie metodymemoriałowej może skutkować koniecznością proporcjonalnego „rozbicia” kosztu, jeżeli dotyczy on okresu przekraczającego rok podatkowy.

Moment zaliczenia wydatków na okresowe badania techniczne pojazdów będących środkami trwałymi w firmie do kosztów uzyskania przychodów zależy przede wszystkim od tego, jaką metodę rozliczenia kosztów stosuje podatnik.

Podatnicy stosujący metodę kasową (uproszoną) rozliczania kosztów uzyskania przychodów, potrącają koszty w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione (art. 22 ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej: ustawy o PIT). Datą poniesienia kosztu jest natomiast data wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu księgowego (art. 22 ust. 6b ustawy o PIT). A zatem, jeśli podatnik prowadzi KPiR (tylko w przypadku KPiR możliwe jest rozliczanie kosztów metodą uproszczoną) i rozlicza koszty według metody kasowej, to ww. wydatek powinien rozliczyć w kosztach w całości w dacie poniesienia, czyli wystawienia faktury.

Inaczej jest w przypadku podatników stosujących metodę memoriałową rozliczania kosztów, czyli przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe oraz przedsiębiorców prowadzących KPiR, jeśli stale w każdym roku podatkowym księga jest prowadzona w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko do tego roku podatkowego. U tych podatników wydatki poniesione na opłatę za badanie techniczne stanowią tzw. koszty pośrednie, które są potrącane w dacie poniesienia, jeżeli nie dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy.

Jeśli więc podatnik prowadzi księgi rachunkowe lub KPiR i rozlicza koszty metodą memoriałową, to zaliczy wydatek na opłatę za badanie techniczne do kosztów podatkowych w dacie jego poniesienia, jeżeli opłata ta nie dotyczy okresu przekraczającego rok podatkowy, czyli w przypadku opłaty rocznej musiałaby ona obejmować okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. W innym razie, tj. gdy opłata dotyczy okresu przekraczającego rok podatkowy (np. dotyczy okresu od 1 lutego 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.), to należy ją przyporządkować odpowiednio do okresów, których dotyczy, czyli rozliczyć proporcjonalnie (art. 22 ust. 5c ustawy o PIT).

Natomiast, jeśli chodzi o VAT, to skoro podatnik jest podatnikiem VAT, a badanie dotyczy samochodu będącego środkiem trwałym w działalności (wykorzystywanego do wykonywania czynności opodatkowanych), to podatek ten podlega odliczeniu. W związku z tym, VAT nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodów.

Podstawa prawna

art. 22 ust. 4, ust. 5c i ust. 6b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Autor:

Magdalena Płachecka

specjalista z zakresu prawa podatkowego

 


Przepisz kod:

Pola oznaczone * sa wymagane.

Bezpłatny e-letter