03.01.2013  

A A A

Poleć znajomym

 Drukuj

EKSPERCI ODPOWIADAJĄ

Wpłacona przez przedsiębiorcę zaliczka nie jest kosztem podatkowym

Firma zapłaciła zaliczkę za usługę, która miała miejsce pod koniec września. Faktura nie dotarła do końca miesiąca. Jak ująć taki koszt w rachunkowości - poprzez konto rozliczenie zakupu i koszt? Czy taki koszt jest kosztem uzyskania przychodu we wrześniu, czy dopiero po otrzymaniu faktury?

Zaliczka za usługę nie jest kosztem. Koszt powstanie dopiero w dacie wykonania usługi, a więc rozliczenia transakcji fakturą końcową lub innym dokumentem. Jeżeli usługa została wykonana we wrześniu, a faktura dokumentująca rozliczenie transakcji również jest z datą wrześniową - księgowanie kosztu powinno odbyć się w dacie wrześniowej, niezależnie od daty wpływu faktury.

Wpłata zaliczki lub zadatku nie wpływa na rachunek podatkowy, ponieważ udokumentowana kwota wpłaconej zaliczki dla kontrahenta nie obciąża kosztów podatkowych. Wartość netto faktury powinna obciąży konto zespołu 3 „Rozliczenie zakupu”, aż do momentu rozliczenia transakcji. Dopiero w dacie otrzymania faktury końcowej, nabywca może obciążyć koszty operacyjne jednostki.

Zaliczka nie ma charakteru definitywnego (podlega zwrotowi, nie jest więc
kosztem poniesionym). Nie spełnia więc ogólnej przesłanki zaliczenia jej
do kosztów uzyskania przychodów. Będzie ona podlegała zaliczeniu
do kosztów uzyskania przychodów dopiero,gdy nastąpi wykonanie usługi.

Koszty inne niż bezpośrednio związanymi z przychodami zalicza się do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia. Dniem poniesienia kosztu będzie dzień ujęcia kosztu w księgach rachunkowych na podstawie faktury VAT potwierdzającej wykonaną usługę. Jeżeli więc wykonanie usługi nastąpiło we wrześniu i jednostka otrzyma fakturę z datą wrześniową, to ewidencja księgowa kosztu usług powinna również nastąpić w księgach za wrzesień.

Należy jednak pamiętać o rozliczeniu VAT na zasadach ogólnych, a więc w dacie wpływu faktury.

Podstawa prawna

- art. 12 ust. 4 pkt 1, art. 15 ust. 1, ust. 4d i 4e ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. nr 74, poz. 397 ze zm.).

Autor:

Joanna Szyszkowska

specjalista z zakresu prawa podatkowego


Przepisz kod:

Pola oznaczone * sa wymagane.

Bezpłatny e-letter