24.09.2013  

A A A

Poleć znajomym

 Drukuj

Po zakończeniu likwidacji przedsiębiorca powinien złożyć zeznanie podatkowe

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. W związku z planowaną likwidacją organizacji pożytku publicznego w dzień poprzedzający rozpoczęcie likwidacji zostanie sporządzone sprawozdanie oraz CIT. Następnie zostaną otwarte księgi w dniu rozpoczęcia likwidacji. Czy wówczas przy zamykaniu ksiąg likwidowanej fundacji należy również sporządzić CIT?

Zakończenie likwidacji i zamknięcie ksiąg rachunkowych zlikwidowanej fundacji wiąże się z koniecznością złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy, który kończy się w dniu zamknięcia ksiąg.

Rozpoczęcie procedury likwidacyjnej, które wiąże się z zamknięciem ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający postawienie podmiotu w stan likwidacji oraz ich otwarciem na dzień rozpoczęcia likwidacji, oznacza rozpoczęcie nowego roku podatkowego jednostki. Wynika to z art. 8 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT), zgodnie z którym, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku następny rok podatkowy to okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego.

Na dzień zakończenia procedury likwidacyjnej należy natomiast zamknąć księgi rachunkowe, co oznacza zakończenie roku podatkowego fundacji.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o CIT podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości dochodu osiągniętego w roku podatkowym – do końca trzeciego miesiąca roku następnego. A zatem, skoro zamknięcie ksiąg na dzień zakończenia likwidacji oznacza zakończenie roku podatkowego, to wiązać się to będzie z koniecznością rozliczenia dochodu (straty) osiągniętego (poniesionej) w tym roku. Zeznanie takie należy złożyć w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia likwidacji.

Autor: Magdalena Płachecka ekspert podatkowy

Przepisz kod:

Pola oznaczone * sa wymagane.

Bezpłatny e-letter