04.03.2013  

A A A

Poleć znajomym

 Drukuj

EKSPERCI ODPOWIADAJĄ

Nieodpłatna pożyczka podlega PCC, nawet gdy jest jednorazowa

Przedsiębiorca będący podatnikiem VAT ma zamiar pożyczyć bezprocentowo pieniądze zaprzyjaźnionej firmie, Czy w takiej sytuacji pożyczkobiorca musi składać PCC, czy też nie ma takiego obowiązku?

Umowy pożyczki pieniędzy podlegają, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, dalej: upcc). Niemniej, trzeba pamiętać, że PCC nie podlega większość czynności cywilnoprawnych (w tym pożyczki), jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana lub zwolniona z VAT (art. 2 pkt 4 upcc). jednak powołany przepis ma zastosowanie tylko wtedy, gdy pożyczkodawca udzielając pożyczki działa w charakterze podatnika VAT, a nie o sam fakt zarejestrowania dla tego podatku.

Rozstrzygnięcie kwestii, czy przedsiębiorca będący podatnikiem VAT, który jednorazowo udziela pożyczki innemu przedsiębiorcy działa w charakterze podatnika, czyli innymi słowy czy pożyczka taka podlega opodatkowaniu (zwolnieniu) VAT czy też opodatkowaniu PCC, budzi szereg kontrowersji. W podobnych sprawach wydano już wiele interpretacji i orzeczeń, które niestety są ze sobą sprzeczne. Z uwagi na to, że w opisanym przypadku jest mowa wyłącznie o jednej pożyczce, która ma charakter nieodpłatny (jest nieoprocentowana), to skłaniałabym się do stwierdzenia, że czynność ta będzie podlegała PCC, a pożyczkodawca nie działa w tym przypadku jako podatnik VAT.

A zatem, opisana pożyczka będzie podlegała PCC, przy czym, jeśli jej kwota nie przekroczyła 5.000 zł i jest to pierwsza pożyczka między firmami, a pożyczkobiorca nie przekroczył limitu 25.000 zł z tytułu otrzymanych pożyczek, to może on skorzystać ze zwolnienia od PCC, o którym mowa w art. 9 pkt. 10 lit. d upcc.

Podstawa prawna

art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 2 pkt 4 i art. 9 pkt 10 lit. d ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 ze zm.)

Autor:

Magdalena Płachecka

specjalista z zakresu prawa podatkowego


Przepisz kod:

Pola oznaczone * sa wymagane.

Bezpłatny e-letter