21.09.2012  

A A A

Poleć znajomym

 Drukuj

Nieuregulowane zobowiązania

Jak zaksięgować odsetki naliczone przez komornika?

Spółka nie zapłaciła zobowiązań z 2010 roku kontrahentowi. W tym roku komornik zajął konto bankowe.  W zajęciu komorniczym były naliczone odsetki. Czy odsetki naliczone przez komornika, a niezapłacone muszę zaksięgować w 2012 roku i na jakim koncie? W której pozycji wykazać je w rachunku zysków i strat? Kwota odsetek jest bardzo wysoka i pogorszy wynik finansowy.

Odsetki wynikające z nieuregulowanych zobowiązań powinny być zaliczone do kosztów finansowych, Powinny obciążać wynik finansowy już w chwili ich naliczenia, a nie dopiero w momencie zapłaty. W tym jednak przypadku, jeśli w latach poprzednich nie księgowano odsetek, to należy je ująć w 2012 roku.

Jeśli kwota odsetek jest bardzo wysoka i w tej części, której dotyczą lat 2010–2011, można stwierdzić, iż przez fakt nieuwzględnienia odsetek sprawozdań za lata ubiegłe nie można uznać za rzetelne – odsetki można ująć zgodnie z art. 54 ust. 3 uor jako stratę z lat ubiegłych. W ten sposób wynik finansowy 2012 roku zostanie obciążony tylko kwotą odsetek dotyczących 2012 r.

Podstawa prawna

art. 42 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.)

Autor:

Katarzyna Trzpioła, wykładowca na wydziale Zarządzania UW


Przepisz kod:

Pola oznaczone * sa wymagane.

Bezpłatny e-letter