06.08.2012  

A A A

Poleć znajomym

 Drukuj

Jak zaksięgować faktura i dokument SAD za zakup stali?

Czytelnik: Nasza spółka otrzymała fakturę za zakup stali na kwotę 495 euro (co w przeliczeniu na PLN wg kursu na dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury wynosi 45.467,45 zł) oraz dokument SAD, w którym jest obliczona wartość netto (44.999 zł) i VAT (10.350 zł). Proszę o wskazanie jak zaksięgować wymienione powyżej dokumenty?

 Należy pamiętać że wartość z dokumentu SAD jest niezbędna do ustalenia VAT i nie podlega ujęciu w księgach rachunkowych.

Księgowania powinny być dokonane na podstawie faktur i wyglądać następująco:

  • Wn Rozliczenie zakupu 45.467,45 zł

  • Ma Rozrachunki z dostawcami 45.467,45 zł

Podatek VAT należny

  • Wn Rozliczenie zakupu ew. VAT naliczony, jeśli spółka ma prawo go odliczyć 10.350 zł

  • Ma VAT należny (ew. rozrachunki publiczno prawne) 10.350 zł

Na podstawie dokumentu PZ

  • Wn Towary 45.467,45 zł ew. powiększone o VAT niepodlegający odliczeniu

  • Ma Rozliczenie zakupu


Podstawa prawna

- art. 20 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Autor:

Katarzyna Trzpioła

Wykładowca na wydziale Zarządzania UW


Przepisz kod:

Pola oznaczone * sa wymagane.

Bezpłatny e-letter