31.10.2012  

A A A

Poleć znajomym

 Drukuj

Zastosowanie procedury VAT MARŻA

Czy sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu można opodatkować w systemie VAT MARŻA?

Po zakończeniu umowy leasingu finansowego samochodu osobowego otrzymaliśmy od firmy leasingowej fakturę VAT MARŻA. Czy w przypadku natychmiastowej sprzedaży tego samochodu możemy opodatkować tę sprzedaż również w systemie VAT MARŻA? Nie mamy w przedmiocie działalności handlu samochodami i byłaby to nasza pierwsza transakcja tego typu.

W powyższej sytuacji istnieje możliwość opodatkowania sprzedaży samochodu według procedury opodatkowania marży. Podjęcie takiej decyzji obarczone jest jednak pewnym ryzykiem.

Fakturami VAT MARŻA dokumentowane są dostawy towarów, które są opodatkowane według procedury opodatkowania marży. Procedura ta może być zaś stosowana między innymi w przypadku dostaw towarów nabytych od podatników, którzy dostawę tych towarów opodatkowali według procedury opodatkowania marży (art. 120 ust. 10 pkt 5 ustawy o VAT). Jednocześnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT wynika, że procedura opodatkowania marży może mieć zastosowanie w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych (jak również dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków) nabytych uprzednio przez tego podatnika do celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odsprzedaży.

A zatem tylko w przypadku importu towarów używanych istotny jest cel odsprzedaży – w pozostałych przypadkach wystarczy, że towary używane zostały nabyte przez podatnika do celów prowadzonej działalności. Z przepisów art. 120 ustawy o VAT nie wynika, aby musiała to być działalność handlowa, a jednocześnie Polska – w przeciwieństwie do niektórych innych państw członkowskich (np. Austrii czy Szwecji) – nie wyłączyła z zakresu stosowania procedury marży podatników, których przedmiotem działalności nie jest działalność handlowa. W świetle powyższego uważam, że nie ma przeszkód, abyście Państwo – mimo iż przedmiotem Państwa działalności nie jest sprzedaż samochodów – opodatkowali dostawę (sprzedaż) przedmiotowego samochodu według procedury marży, a w konsekwencji udokumentowali dostawę tego samochodu fakturą VAT MARŻA.

Zastosowanie procedury opodatkowania marży będzie w przedstawionej sytuacji uzasadnione również o tyle, że sprzedaż samochodu krótko po wykupie z leasingu pozwala uznać, że samochód został nabyty (wykupiony z leasingu) w celu odsprzedaży. Nie można zatem w tej sytuacji uznać, że – jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 listopada 2009 r. (sygn. IPPP2/443-1033/09-2/MS): „(…) Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej planuje sprzedać używany samochód osobowy, który zakupił od osoby fizycznej niebędącej płatnikiem podatku VAT, nabyty samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie finansowej działalności usługowej, sprzedaży komputerów, urządzeń peryferyjnych. W powstałej sytuacji faktycznej, powołane przepisy art. 120 ustawy nie znajdują zastosowania, ponieważ samochód został nabyty dla celów działalności gospodarczej (środek trwały) nie zaś w celu dalszej odsprzedaży (…)” .

Nie zmienia to jednak faktu, że skorzystanie z procedury opodatkowania marży będzie obarczone pewnym ryzykiem. Sposobem na wyłączenie tego ryzyka jest tylko rezygnacja z zastosowania tej procedury. Podjęcie takiej decyzji byłoby wskazane w szczególności, gdyby spółka rozważała używanie samochodu przez okres 6 miesięcy po wykupie. Używanie samochodu przez okres 6 miesięcy po wykupie spowoduje bowiem, że uzyska on status towaru używanego, o którym mowa w art. 43 ust. 2 ustawy o VAT, a w konsekwencji jego dostawa będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Podstawa prawna

art. 43 ust. 1 pkt 2, art. 43 ust. 2 oraz art. 120 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Autor:

Tomasz Krywan, doradca podatkowy


Przepisz kod:

Pola oznaczone * sa wymagane.

Bezpłatny e-letter